Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng: Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Long Nguyên trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự xã Tân Hưng năm 2024

28-05-2024

Sáng ngày 21/5, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Long Nguyên trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự xã Tân Hưng năm 2024. Đến dự có lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể huyện, xã, thị trấn. Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 21/5, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Long Nguyên trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự xã Tân Hưng năm 2024. Đến dự có lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể huyện, xã, thị trấn. Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị Ban tổ chức đã thông qua Nghị quyết của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện, công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ đạo diễn diễn tập và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giúp cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập và phân công nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể huyện làm công tác chuẩn bị cho công tác diễn tập. Hội nghị cũng nghe thông qua kế hoạch, phương án, thời gian, địa điểm diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Long Nguyên và diễn tập phòng thủ dân sự đối với xã Tân Hưng. Nghe các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến để triển khai thực hiện diễn tập 2 xã trong năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập năm 2024 đề nghị để đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu, đặc biệt là diễn tập có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ, các phương tiện với số lượng lớn; có sự tham quan của các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Đề các đồng chí được phân công tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Đạo diễn, Tổ Bảo đảm diễn tập cấp huyện và Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập của 2 xã phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, gắn trách nhiệm của cá nhân với nhiệm vụ diễn tập của địa phương. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu trên cơ sở chức trách nhiệm vụ đã được phân công trong công tác diễn tập nhằm giúp đỡ các Ban, ngành đoàn thể, địa phương tích cực chuẩn bị và luyện tập đảm bảo cho diễn tập đạt kết quả cao nhất, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Xây dựng văn kiện diễn tập đúng theo quy định, có chất lượng bảo đảm về nội dung; xây dựng tình huống diễn tập sát tình hình thực tế và nhiệm vụ của địa phương, đề ra nhiều tình huống giả định để nâng cao khả năng xử trí của người tập đặc biệt là các tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Đối với 02 xã diễn tập cần phải tích cực chuẩn bị hệ thống văn kiện, tự nghiên cứu, đánh giá, tìm hiểu sâu nhiệm vụ chức trách của mình để đưa vào văn bản và điều hành sát với thực tế của địa phương. Tăng cường công tác củng cố hệ thống chính trị từ xã đến các ấp đảm bảo luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho diễn tập; tích cực hướng dẫn, luyện tập; làm tốt công tác bảo đảm; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào diễn tập. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong diễn tập, nhất là an toàn con người, phương tiện, thông tin, nội dung, tài liệu diễn tập. Tổ chức điều hành diễn tập đúng theo nội dung, ý định và đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm thời gian và đạt kết quả, chất lượng cao. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho diễn tập, nhất là công tác đảm bảo bí mật, lưu trữ trước, trong và sau diễn tập. Kết thúc nội dung diễn tập của từng xã có sơ bộ nhận xét, đánh giá; từng xã tổ chức rút kinh nghiệm chỉ rõ những khuyết điểm tồn tại thiếu sót, nguyên nhân, nhất là trong công tác Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hành diễn tập, tổ chức rút kinh nghiệm chung trong toàn huyện…


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 9483

Tag: diễn tập chiến đấu , xã long nguyên

Đánh giá bài viết: