Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Các tài liệu tuyên truyền về thông tin và an toàn thông tin trên không gian mạng.

06-07-2023

Các tài liệu tuyên truyền về thông tin và an toàn thông tin trên không gian mạng.

Nội dung sẽ được cập nhật thường xuyên:

Tháng 4/2024

1- Cẩm nang Làng số (nhấp vào đây để xem chi tiết).

2- Kỹ năng tự đảm bảo an toàn thông tin (nhấp vào đây để xem chi tiết).

3- Cẩm nâng phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công RAMSOMWARE (nhấp vào đây để xem chi tiết).

4- Hướng dẫn kiểm tra, rà soát mã độc (nhấn vào đây để xem chi tiết).

 

Tháng 7/2023

1- Cẩm nang bảo đảm ANTT trong dịch Covid-19 của Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia (nhấp vào đây để xem chi tiết).

2- Cẩm nạng phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) (nhấp vào đây để xem chi tiết).

3- Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến năm 2023 của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) (nhấp vào đây để xem chi tiết).


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 8300

Tag: thông báo , cải cách hành chính , phổ biến pháp luật , công nghệ thông tin

Đánh giá bài viết: