Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ngân hàng Chính sách xã hội Bàu Bàng tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách tín dụng năm 2024

05-06-2024

Từ ngày 21/5 đến 28/5/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bàu Bàng phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn tổ chức được 10 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho cán bộ hội, đoàn thể nhận uỷ thác và các Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Từ ngày 21/5 đến 28/5/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bàu Bàng phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn tổ chức được 10 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho cán bộ hội, đoàn thể nhận uỷ thác và các Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Tại các lớp tập huấn, các học viên được nghe thông tin về kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên địa bàn; thông tin các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; việc thực hiện các nội dung ủy thác cho vay, trọng tâm như: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội, các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Vận động thành lập Tổ TK&VV, tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động của Tổ TK&VV, thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn; Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ, Ban quản lý Tổ và các tổ viên...; Giám sát các phiên giao dịch, các hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã,thị trấn; Công tác phối hợp giữa NHCSXH huyện và chính quyền địa phương trong việc xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, người vay bỏ đi khỏi nơi cư trú và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan; Đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của tổ ...

Qua tập huấn nhằm cung cấp và cập nhật thêm các nội dung mới cho 413 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện tốt công tác tin dụng chính sách trên địa bàn huyên Bàu Bàng đạt 100% kế hoạch năm 2024.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 4063

Tag: nguồn vay vốn , chính sách tín dụng

Đánh giá bài viết: