Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng.

26-05-2021

CMSC Thực hiện Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng,

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng với những nội dung cụ thể sau:

1. Nội dung công khai: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021.

2. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

3. Tài liệu công khai gồm:

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng(nhấp vào để xem chi tiết)

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng(nhấp vào để xem chi tiết)

Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn huyện Bàu Bàng; (nhấp vào để xem chi tiết)

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng (file số *.pdf và bản đồ giấy)(nhấp vào để xem chi tiết)

Trân trọng./.


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 3737

Tag: thông báo , kế hoạch sử dụng đất

Đánh giá bài viết: