Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

02-01-2024

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Sáng ngày 22/12, HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XII, nhiệm kỳ 2021– 2026, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐND thị trấn trong năm 2023. Đến dự có ông Trần Thanh Bình Trưởng Ban Kinh tế – Xã hộ,i HĐND huyện; lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu HĐND thị trấn Lai Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe HĐND thị trấn đã trình bày, đánh giá, giải trình… các vấn đề về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh địa phương trong năm 2023. Nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện; nghe HĐND thị trấn Lai Uyên báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn và 2 Ban của HĐND thị trấn trong năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, ước thu, chi ngân sách nhà nước, kết quả đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2024; thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND thị trấn khóa XII… tại kỳ họp Thường trực và các thành viên HĐND thị trấn cũng trả lời chấp vấn của đại biểu tham dự kỳ họp.

 

Kết thúc kỳ họp đại biểu HĐND thị trấn đã nghe thông qua các tờ trình và biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND trong năm 2024; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND thị trấn về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn thị trấn theo Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ về quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị quyết về kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND thĩ trấn theo khoản 3, Điều 168 chương 15 Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị quyết về việc thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 4887

Tag: thị trấn lai uyên , hoạt động hội đồng nhân dân , kỳ họp

Đánh giá bài viết: