Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023.

16-11-2023

Về việc tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023.

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết.

Đính kèm Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện Bàu Bàng./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 413-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 4661

Tag: thông báo

Đánh giá bài viết: